Ondernemer en echtscheiding

Wanneer je gaat scheiden loop je altijd tegen zaken aan die goed geregeld moeten worden. Zaken waar je normaal gesproken niet over na hoeft te denken. En net nu je in een wirwar van emoties zit, krijg je te maken met alimentatie, de verdeling van de inboedel en een eventueel ouderschapsplan.


Ook al kun je goed met elkaar overleggen, scheiden blijft lastig. Heeft één van jullie beiden een onderneming, dan speelt er nog meer mee. Wat gebeurt er met de onderneming? Moet een onderneming ook verdeeld worden?


Waar loop je als ondernemer, die gaat scheiden tegenaan. Heb je genoeg aan het advies van je accountant of zul je meer hulp in moeten schakelen? We hebben de belangrijkste zaken uiteengezet.


Je bent ondernemer en je gaat scheiden. Je weet dat er dan veel geregeld moet worden. Maar wat gebeurt er met jouw onderneming? Is jouw onderneming veilig gesteld? Of valt de onderneming in de boedel, die verdeeld moet worden?


De praktijk pakt soms anders uit, dan je van te voren had gedacht. Wat zijn de moeilijkste en meteen ook de belangrijkste dingen die je als ondernemer gaat tegenkomen? Deskundige hulp is bij een scheiding met een eigen bedrijf noodzakelijk.


Financiën

Begin met een grondige inventarisatie van de financiën. Schakel hiervoor een deskundige in. Deze deskundige voorkomt dat er verwachtingen ontstaan die niet waargemaakt kunnen worden. Continuïteit van de onderneming op de lange termijn is voor beide partijen belangrijk. Jij wilt verder met jouw bedrijf en jouw ex-partner wil geen financiële zorgen.


Waarde onderneming

De waarde van de onderneming moet bepaald worden om de hoogte van de alimentatie te kunnen vaststellen. De moeilijkheid bij het vaststellen is, dat die waarde binnen een bepaalde bandbreedte ligt. De uiteindelijke waarde wordt namelijk door allerlei interne en externe factoren beïnvloed.


Laat een deskundige een goed onderbouwde taxatie van uw onderneming maken!


Fiscus

Hou bij alle financiële regelingen die je samen met je financieel adviseur bedenkt, rekening met de fiscus. Het kan zijn dat de fiscus anders tegen de uitkomsten aankijkt. Je moet een afweging maken tussen de aftrekbaarheid van de belasting bij de één en de belastbaarheid bij de ander. Schakel een deskundige in als je hiervoor goede afspraken wilt maken.


Pensioen

Wanneer een ondernemer gaat scheiden moet ook het pensioen worden verdeeld. Volgens de rechtspraak mag de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komen. Toch loopt de ondernemer het risico dat een deel van de pensioenreserve moet worden afgestort. Dat deel is voor de (ex-)partner en moet dus in contanten aanwezig zijn.


Bij pensioenen gaat het vaak om grote bedragen. Eventueel kan het pensioendeel van jouw (ex-) partner, tegen iets anders dat geld waard is geruild worden. Let daarbij goed op de fiscale gevolgen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Vraag een deskundige op het gebied van echtscheidingen voor ondernemers om advies.


In gemeenschap of op voorwaarden getrouwd

Wat er met jouw onderneming gebeurt wanneer je gaat scheiden, hangt van veel factoren af. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt jouw onderneming (of jouw aandeel) in de gemeenschap. Het bedrijf blijft van jou, maar de waarde moet wel verdeeld worden.


Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan hangt de verdeling af van de gemaakte afspraken: bijv. koude uitsluiting, beperkte gemeenschap, periodiek verrekenbeding. Hierbij loop je tegen allerlei mitsen en maren aan, aarzel niet om een deskundige in te schakelen.


Emoties

Voorkom een vechtscheiding! Omdat er een onderneming bij betrokken is, zitten er bij jullie veel haken en ogen aan het scheiden. Toch moet je er samen uitkomen. Gun je elkaar helemaal niets, dan wordt het een hele lange procedure. Zorg er daarom voor dat jullie beiden in dezelfde fase van de echtscheiding zitten. Als één van beide partijen emotioneel al verder in het proces zit, wordt het nog moeilijker.


Advies

Zoek een partij met een helikopterview. De accountant kan je heel goed bijstaan wanneer het om jouw onderneming gaat, maar hij of zij is geen echtscheidingsadvocaat. Andersom geldt ook dat een echtscheidingsadvocaat geen accountant of fiscalist is.


(Ex-)partner van een ondernemer en scheiden

Wat komt er als (ex-)partner van een ondernemer op je af, wanneer jullie gaan scheiden. Weet je wel genoeg over de financiële situatie van de onderneming? Waar kun je terecht voor hulp? We brengen je graag in contact met de juiste mensen.


Wanneer je gaat scheiden komt er veel op je af. Ga je scheiden van een ondernemer, dan zitten er nog meer haken en ogen aan.


Waar heb je als (ex-)partner van een ondernemer recht op en waar moet je goed op letten bij de verdeling? Wij zetten de belangrijkste zaken voor je uiteen.


Laat je tijdens jullie scheiding altijd adviseren door een deskundig specialist. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. TIP:

Voorkom kennisachterstand

Zorg dat je eventuele kennisachterstand inhaalt. Laat je informeren door een deskundige. Je moet partij bieden aan wellicht de accountant en de fiscalist van de onderneming. Een advocaat kan ervoor zorgen, dat je de jaarcijfers tot je beschikking krijgt. Je moet echter ook iemand hebben, die verstand heeft van de cijfers en de interpretatie ervan.


Alimentatie

Voor het vaststellen van het alimentatiebedrag moet de waarde van de onderneming bepaald worden. Hou er echter rekening mee dat de waarde beïnvloedbaar is. Hoe lager de waarde, hoe minder draagkracht er over blijft voor het betalen van alimentatie. Laat je hierin bijstaan door een deskundige die de jaarcijfers van de onderneming kan doorgronden.

Een DGA ontvangt salaris uit de onderneming, maar heeft ook recht op winst.


Zorg ervoor dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Een onderneming loopt risico, dus de overeengekomen alimentatie kan gevaar lopen. Als eventuele oplossing hiervoor, kun je de alimentatie laten afkopen. Het totaal van de alimentatie waar je recht op hebt, wordt dan in één keer overgemaakt. Hou hierbij rekening met de fiscale gevolgen!


Bestaansrecht onderneming

Het is voor beide partijen belangrijk, dat de onderneming gezond blijft. Draait het bedrijf  goed, dan kan er ook alimentatie betaald worden. Je hebt er niets aan als jullie echtscheiding op een vechtscheiding uitloopt. Gun je elkaar helemaal niets, dan loopt het bestaansrecht van de onderneming gevaar. Met als gevolg dat je eigen alimentatie ook gevaar loopt.


In gemeenschap of op voorwaarden getrouwd

Of de onderneming in de gemeenschap valt hangt af van hoe jullie getrouwd zijn. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd, dan heb je recht op de helft van de waarde van de onderneming. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan hangt het af van de voorwaarden en de naleving ervan, wat je toekomt.


Pensioen

Als (ex-)partner van een ondernemer heb je recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Als er voor pensioen binnen het bedrijf gespaard wordt, moet jouw deel hiervan overgemaakt worden naar een verzekeringsmaatschappij. Eventueel kan jouw deel van het pensioengeld, tegen iets anders dat geld waard is geruild worden. Let daarbij goed op de fiscale gevolgen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zorg dat je een deskundige in de arm neemt. Bij pensioenen gaat het om grote bedragen, wacht niet tot de pensioendatum!


Kundige adviseur

Misschien zie je op tegen de kosten van een deskundige adviseur. Hou dan in gedachten, dat je zonder adviseur nog veel meer geld kwijt bent. De cijfers van een ondernemer kunnen op meerdere manieren geïnterpreteerd en gemanipuleerd worden. Neem een specialist in de arm die ervaring heeft met echtscheidingen waarbij een onderneming betrokken is. Deze specialist zorgt er ook voor dat je een goed beeld krijgt van de cijfers.